NLP Nedir?

En kısa tanımı ile, NLP Zihin Kullanma Sanatıdır.

 

NLP (Neuro Linguistic Programming), içerdiği kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir.

NLP'yi daha iyi tanımak için bu üç kelimenin açıklamalara kısaca aşağıda yer verilmiştir.

 

Neuro (Nöro- Sinir): Beyin ve duyumuzu ifade eder.

Linguistik- Dil: Linguistic ile yaşam tecrübelerinin dil aracılığı ile kodlanması, dilin deneyim kazanma ve değişim süreçlerindeki etkisi ifade edilir. 

Programming- Programlama: Programming ile yapılması istenilen ve planlanan değişiklikleri elde etmek için düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme ifade edilmektedir. 

 

NLP' nin Faydaları,

NLP ile, insanı engelleyen duygu, düşünce ve davranışlardan (korku, kötü alışkanlıklar, duygusallık gibi) korunabilir ve insan yaşamı istenilen şekilde yönlendirilebilir.  NLP sayesinde insan potansiyelini ortaya koyabilmek ve hedeflenen yaşamı oluşturmak için kolay, pratik ve uygulanabilir tekniklerle çözümler üretilir. NLP, en kısa tanımı ile zihni kullanma sanatıdır.

 

NLP, daha iyi bir iletişim kurma, daha başarılı olma, daha verimli olma konularında insanlarla yardımcı olan bilim dalıdır. Denenmiş ve başarıyla uygulanmış teknikler sayesinde insanı sınırlayan düşünce ve davranışlar çok kısa bir süre içinde değiştirilebilir.

 

NLP Uygulama Alanları,

Nlp aslında hayatın her alanında kullanılmaktadır.

Psikoterapi, Koçluk Uygulamaları, Kişisel Gelişim, Eğitim ve öğretim, Sağlıklı yaşam ve spor, Çocuk Yetiştirme, Siyaset, Yaratıcılık, Sanat. Gibi birçok alanda kullanılan basit ve oldukça faydalı bir tekniktir.

 

Kimlere Uygulanır?

NLP; yetişkin olan ve sağlıklı düşünebilen, değişime açık ve yaşamdan ne istediğini bilen herkese uygulanabilir. Fakat özellikle öğrenci koçluğu kapsamında çocuklara uygulanacak olan NLP tekniklerinin tecrübeli ve dikkatli profesyoneller tarafından uygulanması önemlidir. Ayrıca NLP uygulaması sırasında dramatik sonuçlar doğurmaması için kişinin geçmişinde yaşadığı ruhsal travmalara dikkat edilmelidir.

NLP Nasıl Uygulanır,

NLP eğitimlerini almış bilinçli ve güvenilir kişiler tarafından uygulanır.

NLP ile, duygu ve duyguya verilen anlam değiştirilebilir.

NLP, bilinç ve Bilinçdışı ile aynı anda çalışılan bir uygulamadır.

 

NLP VARSAYIMLARI

 1. Bireyler gerçeğin kendisine değil, deneyimlere karşılık verirler.
 2. Bir seçeneğimizin olması hiç olmamasından iyidir.
 3. İnsanlar gerektiğinde en iyi seçimi yaparlar.
 4. İnsanlar mükemmel çalışır.
 5. Bütün davranışların bir amacı vardır.
 6. Her davranışın altında olumlu bir niyet vardır. Kendine göre bir niyet.
 7. Bilinçdışı zihin, bilinçli zihni dengeler.
 8. İletişimin anlamı sadece sizin ne demek istediğiniz değil, aynı zamanda aldığınız tepkidir.
 9. İnsanlar gerek duydukları bütün kaynaklara zaten sahiptirler veya onları yaratabilirler.
 10. Zihin ve beden birlikte bir sistem oluşturur. Onlar tek bir insanın farklı ifade biçimleridir.
 11. Bütün bilgileri duygularımız yoluyla elde ederiz.
 12. Başarılı performansları modelleme, mükemmele götürür.
 13. Anlamak istiyorsanız harekete geçin.

NLP Eğitimi- Temel Seviye Nedir?

NLP Temel Seviye Eğitimi, NLP uzmanı olmak isteyen kişilere yönelik temel seviyede hazırlanmış bir eğitimdir.

 

NLP Eğitiminin Faydaları,

NLP Temel Seviye Eğitimi alan kişiler, öncelikle kendi davranışlarını daha iyi kontrol edebilir hale gelir.

Eğitim alırken, öğretilen teknikleri kendi üzerinde gerçekleştireceği için önce kendisine fayda sağlamaya başlar.

Mesleki ve kişisel gelişim alanlarında fark yaratmaya başlar.

İhtiyacı olan kişilere danışmanlık hizmeti vermeye başlayabilir.

 

NLP Temel Seviye Eğitime Kimler Katılabilir?

İnsanlarla daha sağlıklı iletişim kurmak isteyenler,

Kendi iç dünyasını keşfetmek ve dönüştürmek isteyenler,

Satış ve pazarlama alanında çalışan kişiler,

Yaşam koçu olarak çalışmak isteyenler,

 

NLP Temel Seviye Eğitiminde Öğrenilecekler,

 • NLP (Neuro Linguistik Programming) Nedir?
 • NLP'nin Amaçları Nelerdir?
 • NLP'nin Tarihi ve Yayılması
 • NLP'nin Varsayımları Nelerdir?
 • Değişimin Temel Bileşenleri Nelerdir?
 • Bilinçli Zihin Nedir?
 • Bilinçdışı Zihin Nedir?
 • Sorunların Oluşumu
 • Öğrenme Aşamaları
 • Olumsuzluk Ekleri ve Anlamları
 • Beden ve Zihin Uyumu?
 • Temsil Sistemleri
 • Modelleme ve Modelleme Tekniği
 • Hedef ve Hedef Planlama Tekniği
 • Kendimizle Nasıl İlişki Kurarız
 • Walt Disney Tekniği
 • Mantık Seviyeleri Tekniği
 • Algısal Pozisyonlar Tekniği
 • Deneyimlerden Uzaklaştırma Tekniği
 • Durum Yönetimi Tekniği
 • Temel seviye Çapalama Teknikleri
 • Beyin Dalgaları ve Frekansları
 • Durum - Duygu Değişimi ve Alt Modaliteler
 • Meta Model Dil Kalıpları
 • Milton Model Dil Kalıpları
 • İsteği İnanca Çevirme
 • Anda Dönüştürme
 • Güçlü Sorular ve güçlü Soru Sorma Teknikleri

NLP Temel Seviye Eğitimi Sonunda Verilen Sertifika,

Katılımcıların, Toplam 32 saatlik eğitim içeriği ile, eğitim dışında 4 saatlik uygulama gerçekleştirmiş, eğitime en az %80 oranında katılım sorumluluğunu tamamlamış olmaları halinde,

Katılımcılar sınava tabi tutulur ve uygulama pratiklerinden geçer not almaları sonucunda Üniversite Onaylı Eğitim sertifikası almaya Hak kazanır.

Sahip olacağı sertifika sonrası NLP uygulayıcısı olur.

Eğitimler Online ortamda Canlı eğitim veya Örgün Eğitim olarak verilebilmektedir.

 

NLP Eğitimi İçin Neden Bizi Tercih Edebilirsiniz,

Diğer kurumlardan öncelikli farkı, bu geniş içerikli ve uygulamalı eğitimi alırken hem bilinç hem de bilinçdışı yöntemlerle anlatılması sebebi ile kolayca ve hafızada kalır şekilde öğrenme gerçekleşir.

İçerikleri ayakları yere sağlam basar ve bilimsel içeriklerdir.

Öğretilen tekniklerle birlikte profesyonel olarak uygulayıcı olabilmeyi sağlar.

NLP eğitiminde çok soyut olan kavramların ve içeriğin somutlaştırılmış şekilde bilinçli zihne anlatılması ve soyutlaştırılmış şekilde bilinçdışı zihne aktarılması.

Eğitim kolay ve basit şekilde anlatılmaktadır. Bu da Einstein'in şu sözünü hatırlatır.

 "Basit ifade edemiyorsanız, anlamamışsınız demektir".

Bir NLP eğitiminde, eğitmenin kolay anlaşılır şekilde öğretmesi ve yetkinliği, profesyonel nitelikleri önemlidir.

Tüm bu bilgilerle birlikte kendi içsel değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

Bilindışınıza güvenin. Siz bilinçli olarak seçmeye çalışmakla birlikte bilinçdışınız sizin için en doğru seçimi yapacaktır.

Eğitimde sizi görmek ve birlikte yeni deneyimler kazanmak beni mutlu edecek.

Sevgi ve Saygılarımla...