Kuantum Alan İle Dönüşüm Atölyesi

Evrendeki her şey bir enerjidir. İster elle tutulur ister görünmez olsun, her şey enerjinin bir formudur.
Enerjilerin yaydığı frekans benzer enerjilerle buluşabilir.
Bizim farkında olduğumuz ya da olmadığımız duygularımız ve düşüncelerimiz bizim frekansımızı belirler. Böylece bizim frekansımıza uygun olayları, durumları, karşılaşmaları kendimize çekeriz.
Duygularımızı düşüncelerimiz şekillendirir. İnanç ve duygu dediğimiz şey aslında ilk olarak bir düşünce ile başlar.
Düşünceyi bir tohum, inancınızı da bir toprak gibi düşünün. Toprağa hangi tohumu eker ve büyümesi için ona bakım verirseniz ektiğiniz tohumun mahsulünü alırsınız.
Düşüncelerinize ne kadar çok tutunur ve pekiştirmeye devam ederseniz inanca dönüşür ve o düşüncenin sonuçlarını yaşarsınız.
Bize hizmet etmeyen düşüncelerin bırakılması gerektiğinin önemi bundandır.
Atom, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.
Evrenin kendisi zaten bir enerjiden oluşuyorsa; bedenimiz, düşünce sistemimiz ve evrendeki her şey bir enerjidir diyebiliriz.
Kuantum fizikçileri son yıllarda yaptıkları çalışmalarla bu durumu açıklamışlardır.
Amerikalı Bilim Adamı Dr. David Hawkins (1927-2012) frekanslar, frekansların bilinç düzeylerinde etkisi, ilişkisi üzerine binlerce araştırma yapmış ve ortaya Hawkins bilinç haritası denen Tabloyu çıkarmıştır. Yaptığı deneylerde, yüksek frekanslı duygu ve düşüncelerin; düşük frekanslı olanlardan daha güçlü ve etkili olduğunu kanıtlamıştır. En yüksek frekansa ulaşmış bir bilincin düşük frekanslı 70 milyon bilinci dengelediğini klinik olarak kanıtlamış. Bu anlamda yüksek frekanslı bir birey çevresinin de frekansını olumlu yönde etkileyebilir.

Klinik olarak kanıtlanan bu deneyle birlikte, düşüncelerimizin ne kadar önemli ve her şeyin bir frekans olduğunu kendinize tekrar hatırlatabilirsiniz.
Kuantum Alan ile Dönüşüm Atölyesinde,

 • Toplam 12 saat gerçekleştirilen bu çalışmada üzerinde çalışılan konular,
 • Kuantum alan nedir?
 • Derin düzeyde etkili olabilecek şekilde yaratıcı düşünmeyi nasıl geliştirebilirsiniz,
 • İşinize yaramayan düşünce kalıplarınızı fark etme ve dönüştürme,
 • Bütün evreni tekâmül ettiren enerji ile iş birliğine girildiğinde, bir kişi olmanın sınırını aşarak bütünün gücüne yani "Öz" e ulaşmayı deneyimlemek.
 • Bu dünyada Yaratıcının bize verdiği özelliklerimizi kullanarak kendimizi nasıl iyileştirebiliriz.
 • Bunlar ve daha fazla içerikle çalışmalar yapılmaktadır.

Kuantum Alan ile Dönüşüm Atölyesinin faydaları,

 • Kuantum alan ile çekim yasasını kullanmayı geliştirebilirsiniz. Bunu şu an bile zaten yapıyorsunuz. Önemli olan olumlu ve bilinçli kullanmayı öğrenmektir.
 • Sizi olumsuz etkileyen düşünce tohumlarınızı fark eder ve bilinçli şekilde dönüştürürsünüz.
 • Değiştirilmesi ve iyiye dönüştürülmesi gereken noktalarda, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel araçları etkili kullanmayı öğrenirsiniz.
 • Bilinçdışı kalıpları pozitife dönen kişi, Yaradan'ın kendisine sunduğu tüm kaynakları kullanarak kendi olma yolculuğuna çıkar ve hayatı tarifsiz mucizelere açar.
 • Kişi kendisini koşulsuz sevmeyi deneyimler, kendini ve etrafını koşulsuz sevebilen kişi, yaşamına bolluğu ve mutluluğu dahil eder.
 • Ruhsal, bedensel, zihinsel olarak sağlıklı olma halini kendine katar.
 • Her şeye daha geniş bir perspektiften ve ego ötesi bir açıdan bakabilir.
 • "Hiçbirimiz bu hayatta olumsuz koşullarda yaşamak, mutsuz, sağlıksız ya da yalnız olmak durumunda değiliz. Evrenin sunduğu her şey hepimizin "Öz" hakkıdır. Evrendeki bolluğu, bereketi, güzellikleri almak bizim seçimimize bırakılmıştır."
 • Kuantum Alan ile Dönüşüm Atölyesi, pozitif yönde ve kökten bir değişim ile kişilerin çabalarına bağlı kalarak, kendi hayatlarının efendisi olmaları yolunda kapılar açar.

Nikola Tesla ‘nın dediği gibi,
"Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün!"