Etkili İletişim Atölyesi

Her sorunun başı aslında, iletişimsizliktir!

Etkili iletişim dinlemekle başlar ve dinlemekle son bulur.

 

Dinleme Nedir?

Dinleme, iletişim ve öğrenmenin temel yollarından biri olup gelen iletiyi doğru bir biçimde algılama, anlama, yorumlama ve değerlendirme gibi süreçleri içerir. Dinleme, dinleyicinin konumu ve amacına göre çeşitli türlere ayrılır.

 

Etkili iletişim kurmanın iki önemli rolü vardır. Birincisi "anlatmak" ikincisi "anlamak".

Bu iki oyun arkadaşının uyumlu şekilde hareket etmesi için başka oyun arkadaşlarına da ihtiyaç duyarlar.

 

Etkili iletişim, göz, zihin, kulak ve kalp ile aynı anda dinleme, anda kalabilme sanatıdır.

 

Etkili iletişimde dinleme çeşitleri vardır.
Bunlar,

Aktif (Katılımlı) Dileme

Pasif (Katılımsız) Dinleme

Eleştirel Dinleme

Yaratıcı Dinleme

Seçici Dinleme

Not Alarak Dinleme

Empati Kurarak Dinleme

 

Gerçekten etkili iletişim kurmak istiyorsanız,

Zihni ve kalbi anda tutabilmek,

Kendinizi tamamen o ana ait hissetmek,

Ego, ön yargılar, kabullenmeler ve diğer tüm duygulardan o an için sıyrılarak, kısaca kendini aradan çekerek ve odaklanarak,

Konuşanı gerçekten ve içtenlikle dinleyerek,

Sözünü kesmeden,

Verilecek cevabı önceden düşünmeden,

Hızlıca sonuca varmaya çalışmadan,

Yargılamadan,

Sadece fiziksel olarak değil zihnen de orada ve o anda kalarak,

Empati kurarak anlamaya çalışabilirsiniz,

Ses tonunuzu ayarlayarak,

Beden dilinizi doğru kullanabilirsiniz.

 

İşte tüm bunların hepsini bir arada nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız bunun bir sanat olduğunu ilk başta okumuştunuz.

 

Etkili iletişim gerçekten de bir sanattır.

 

İletişim hayatın kendisidir.

 

Bu beceriyi kendinizde geliştirdiğiniz takdirde, iletişim kurduğunuz her alanda iş yaşamı, aile hayatı, sosyal çevrenizde daha başarılı sonuçlar aldığınızı, kendinizi ve karşınızda iletişim kurduğunuz kişilerle birçok iletişim kazalarının hallolduğunu doyuma ulaştığınızı göreceksiniz.

 

Etkili iletişim neler sağlar,

Daha samimi ilişkiler kurmanızı, stresinizi azaltmanızı, ertelemelerinizi, hızlı çözümlere ulaşmanızı, sorunların daha çabuk şekilde çözülmesini, kendisini nasıl ifade edeceğini bilemeyen kişinin açılmasını ve en doğru şekilde ifade edebilmesini sağlar.

 

Tüm bunları nasıl gerçekleştirebilirim diye düşünüyor ve daha fazlasını merak ediyorsanız detaylı program içeriği için iletişime geçelim.