AB STANDARTLARINA UYGUN PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTİMİ

Avrupa Birliği Standartlarına Uygun Profesyonel Koçluk Eğitimi; ile yaşamınızın kontrolünü elinize alıp, iş aile ve sosyal yaşantınızda denge kurabilir, hedeflerinizi ve hayallerini gerçekleştirebilir, koçluk mesleğini icra etmek isterseniz danışanlarınızın hayatında fark yaratarak arzu ettikleri değişim ve dönüşüm sürecinde rehberlik ve yol arkadaşlığı yapabilirsiniz.

Bu Koçluk Eğitimini Özel Kılan,  

Metodolojisi, Mesleki Yeterlilik Kurulunun yayımladığı Koçluk Meslek Standartlarına ve Uluslararası Standartlara uygun bir eğitim olmasıdır.

Bu Koçluk Eğitimini aldıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumunun (Koç Seviye6) seviye belirleme sınavlarına katılarak, sınavı başarılı şekilde geçmeniz halinde devlet tarafından onaylı bir koç olma unvanını daha rahat alabilirsiniz.

 

Koçluk Nedir?

Profesyonel Koçluk, iş yaşamında veya özel hayatta, ulaşılabilir hedeflere, istenen performansa hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmak için Koç ile Danışan arasında kurulan profesyonel bir ilişkidir. Kişinin var olan potansiyelini ortaya çıkarmak ve maksimum kullanmasını sağlamak için yapılan görüşmelerdir.

 

Koçluğun Faydaları,

Koçluk sayesinde danışan kendini, ilişkilerini ve yaşamını daha iyi tanıyarak mutluluk ve başarı gibi kavramları hayatında daha anlamlı bir hale getirir.

Profesyonel bir koç, kendisine ve çevresine geliştirici, ilerletici sorular sormayı öğrenir.

Kısacası öğrenmeyi kolaylaştıran, performansı artıran bir değişim, dönüşüm ve gelişim çalışmasıdır. Bir yandan bilimsel temelli teknikler ve yöntemler kullanılırken, öte yandan koç olma hali sanatsal bir olgudur.

Koçluk, farkındalığı artırmakla birlikte, kişinin kararlarında ve davranışlarında sorumluluğu almasını hedefler.

Koçluk, Pozitif Psikoloji 'den beslenir ve danışanın güçlü yönlerine, başarılarına ve olumlu özelliklerine odaklanarak istediği hayatı yaratmasına destek olur. Koç, danışanın duygu, düşünce ve bedeninde ne olup bittiğini yansıtma ve dile getirme konusunda cesaretlendirip bu süreçleri kolaylaştırır.

 

Koçluk Eğitimi Sonrasında Neler Yapabilirsiniz,

Koçluk, Türkiye'de devlet tarafından da kabul edilmiş bir meslektir. (29.06.2013 tarihli, 28692 sayılı Resmî Gazete)

Koçluk Eğitimi sonrasında, koçluğun meslek olarak getirdiği koçluk disiplinine, koçluk bilgisine sahip olursunuz.

 

Günümüz şartlarında uzmanlığının ya da ilgisinin olduğu alanlarda, koçluk hizmeti verebilir.

 

Koç, kendisini ileri seviyeye taşıyabilir ve isterse niş koçluk alanlarında uzmanlığını geliştirmeye devam edebilir.

 

Koçluk eğitimi alarak istediğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz, yeteneklerinizin olduğu ve hatta mevcut çalışma alanınızda koçluk yapabilirsiniz.

 

Avrupa Birliği Standartlarına Uygun Profesyonel Koçluk Eğitimi,

Örgün veya Online/ canlı Eğitimler olarak verilebilmektedir.

Avrupa Birliği standartlarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun etik ilkele ve yöntemlerine uyumlu, içerisinde koçluk alanında kullanabileceğiniz geniş içerikli güçlü teknikler barındırmaktadır.

 

Eğitim Süresi: 20 gün, Toplam 85 Saat.

60 Saat Koçluk Metodolojisi

20 Saat Koçluk Uygulama Pratikleri

5 Saat Eğitim Dışı Koçluk Pratik Uygulama Ödevlendirmesi

 

Sertifika: Eğitime %80 oranında katılım sağlamış, eğitim sonunda gerekli ölçme değerlendirme yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılara, Üniversite onaylı Koçluk sertifikası verilecektir.

Koçluk Yolculuğuna hazırsanız, gelin birlikte bu yolda yürümenin başarısı, huzuru, mutluluğu ve gururu ile ilerleyelim...

Daha detaylı ve Kapsamlı Bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız Formu Doldurabilir veya iletişime geçebilirsiniz.