Nöro Linguistik Programlama (NLP)

Nöro Linguistik Programlama (NLP)

NLP Nedir?

NLP, Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikçi John Grinder tarafından 1970'li yıllarda; düşünülmeden ve otomatik olarak gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmek için yapılan araştırmalar sonucu Amerika'da geliştirilen bir davranış akımıdır.

Kısaca NLP, tesadüfi olayların ardında yatan dinamiği uygulayan ve inceleyen bilim dalıdır.

Bu olayların kişinin seçimi doğrultusunda bilinçli olarak programlanmasıdır.

 

NLP (Neuro Linguistic Programming), ülkemizde, Sinir Dili Programlaması olarak adlandırılır. Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinen tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bir uygulamadır.

Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getiren, yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem içerir.

NLP son derece basit bir programlama olup hemen uygulanabilecek çok etkili teknikler içeren bir yöntemdir.

Bu teknikler Sibernetik, Psikoloji, Filoloji ve Nöroloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilmiştir. Ayrıca bu teknikler eğitim, sağlık, aile, yönetim, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 

İnsanların çevrelerini algılama ve gösterdikleri tepkiler, iletişim şekilleri ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar NLP'nin altyapısını oluşturur. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen ve geliştirilen teknik ve yöntemler, insanların iletişimini geliştirmede kullanılmakla beraber çözüm ve hedef bulma süreçlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 

NLP'nin Açılımı,

NLP (Neuro Linguistic Programming), içerdiği kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir.

 

Neuro (Nöro - Sinir): Beyin ve duyumuzu ifade eder. Duyularımız sinir sistemimizin temelini oluşturur. Neuro ile insanların duyularını oluşturan görme, hissetme, işitme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği sinir sistemi ve beyin ifade edilir. Yaşadıklarımızı 5 duyu aracılığıyla algılar, işler ve beynimizin içine yerleştirirken yeniden anlamlandırırız. Yaşanılan evren her bir insan tarafından farklı anlam ve biçimlerde temsil edilir. Her türlü deneyim farklı bir şekilde temsil edilir.

 

Linguistik - Dil: Linguistic ile yaşam tecrübelerinin dil aracılığı ile kodlanması, dilin deneyim kazanma ve değişim süreçlerindeki etkisi ifade edilir. Söz konusu dil ile sadece konuşma dili değil, aynı zamanda düşüncelerin ifade edildiği her şeydir. Bir düşünce zihinde canlandırabilir fakat dil olmadan ifade edilemez. Linguistic, dilin çevre ile olan iletişimini ve etkinliğini düzenler. Linguistic kendimiz ve başkalarıyla iletişim kurma biçimidir.

 

Programming - Programlama: Programming ile yapılması istenilen ve planlanan değişiklikleri elde etmek için düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme ifade edilmektedir. İnsan beyni tıpkı bir bilgisayar gibi programlarla çalışır. Değişiklik yapılması istenilen duygu, inanç veya davranışlar için insan beynindeki düşünceler programlanmak zorundadır.

 

NLP Kimler Tarafından Nasıl Uygulanır?

 

NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitimi almış ve sertifika sahibi uzmanlar tarafından profesyonel bir şekilde uygulamaktadır. NLP, daha iyi bir iletişim kurma, daha başarılı olma, daha verimli olma konularında insanlarla yardımcı olan bilim dalıdır. Denenmiş ve başarıyla uygulanmış teknikler sayesinde insanı sınırlayan düşünce ve davranışlar çok kısa bir süre içinde değiştirilebilir.

 

NLP Uygulama Alanları

NLP hayatın birçok alanda uygulanabilmektedir. Kişi kendisi üzerinde çalışarak ve NLP düşünce biçimi ve programlamaları öğrenerek, dil yapısını da geliştirerek hayatı içerisinde yaşadığı her alanda kullanım sağlayabilir.

 

Eğitim ve öğretim, sağlıklı yaşam ve spor, iş hayatı, kişisel gelişim, psikoterapi, siyaset, çocuk geliştirme, yaratıcılık, satış ve pazarlama, hamilelik, koçluk uygulamalarında da kullanılmaktadır.

 

Kimlere Uygulanır?

NLP; yetişkin olan ve sağlıklı düşünebilen, değişime açık ve yaşamdan ne istediğini bilen herkese uygulanabilir. Fakat özellikle öğrenci koçluğu kapsamında çocuklara uygulanacak olan NLP tekniklerinin tecrübeli ve dikkatli personel tarafından uygulanması önemlidir. Ayrıca NLP uygulaması sırasında dramatik sonuçlar doğurmaması için kişinin geçmişinde yaşadığı ruhsal travmalara dikkat edilmelidir.

 

NLP'nin Temel Hedefi,

Bireyin yaşam kalitesini arttırmak, kişiyi olumlu, ulaşılabilir, gerçekçi, kendine ve başkalarına faydalı, iyi yapılanmış, dengeli, hedef ve amaçlarının çatısını kurmuş farkındalığı artmış bir birey haline getirmek ve harekete geçirebilmektir.

 

NLP'nin Temel Aldığı Varsayımlar,

İnsanlar gerçeklere göre değil, kendi deneyimlerine göre tepkiler verirler.

Bir seçeneğinizin olması, hiçbir seçeneğinizin olmamasından her zaman daha iyidir.

İnsanlar, içinde bulundukları anda yapabilecekleri en iyi seçimi yaparlar.

İnsanlar, işlerini mükemmel bir şekilde yaparlar.

Her eylemin bir amacı vardır.

Her davranışın altında pozitif bir niyet vardır.

Bilinçaltı, bilinci dengeler ve bu kötü bir şey değildir.

İletişim süreci, sadece söylemek istenilenleri değil, alınan tepkileri de içerir.

 

Ortaya koyabileceğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz her türlü kaynak aslında sizde vardır veya isterseniz, onları yaratabilirsiniz.

 

Zihin ile beden, bütünsel bir sistemi meydana getirirler ve aynı kişinin iki farklı yüzü gibidirler.

 

Bütün bilgiler, duyular aracılığı ile alınır ve yine onlar aracılığıyla değerlendirilirler.

Başarılı performansları ve uygulamaları modellemek, sizi daha mükemmel bir hale getirir.

Anlamak ve öğrenmek istiyorsanız, harekete geçin.