Heal Your Life® koçluğu, hayatında değişiklikler yapmak isteyen bireylerle bilinçli zihin ve spiritüel felsefeyle birlikte yapılan birebir danışmanlıktır.

 

Heal Your Life® yaşam koçu, danışanın gerçekten arzuladığı hayatı yaratması ve hayat dengesini kurması için kişiye yardımcı olur.

Koç, danışanın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirmesine destek olur. Danışan seçimlerle karşılaştığında ona aynalık yapar ve kişinin kendisine koyduğu sınırları aşmasına yardımcı olur.

Koç, danışanını tarafsız bir perspektiften dinleme, netleştirme ve yol gösterme becerilerine sahiptir. Hareket ve çözüm odaklıdır. Danışanın yaşadığı durum, problem her ne ise büyük resme yerleştirir ve danışanın büyük resimden bakmasına aracılık eder.

Koç, kimseyi düzeltmeye çalışmaz. Dikkatli ve derin bir şekilde dinler, birçok soru sorarak gerçek sorunları netleştirir ve sonrasında farklı metotlar aracılığıyla kişinin kendisi için en iyi seçimler yapmasına rehberlik eder.

Koç bir kolaylaştırıcıdır, danışanın kendi kendini keşfetmesini destekler.

Danışanın karşılaştığı zorluklarda onu destekler ve yüreklendirir. Kişinin kendisine güvenini, arzularını ve kararlarını destekler.

 

Heal Your Life® Koçu, bilinçli zihinle çalışmakla birlikte meditasyon, imgeleme ve olumlamalar gibi içsel becerilerin geliştirilmesini diğer koçluk programlarına göre daha fazla desteklemektedir.

Danışanın bedensel, zihinsel duygusal ve ruhsal dengeyi sağlamasına yardım eder.

 

HEAL YOUR LİFE® KOÇLUĞU'NUN FAYDALARI

Birçok insan ne istediği hakkında konuşur ancak çoğu zaman oraya varmak için harekete geçemez. Bunun birçok sebebi vardır; Sınırlandırıcı inançlar, yapılabilir olduğuna inanmamak, duygusal, zihinsel veya ruhsal yeteneklerin yetersizliği, öncelik belirleyememe ve erteleme.

 

Heal Your Life ® Koçluğu İlişkisinde Olan Danışan;

Bir başkasına karşı sorumludur,

Hedeflerini daha hızlı gerçekleştirebilir,

Her alanda denge ve başarı için zihinsel, duygusal ve ruhsal yaşam becerilerini öğrenir.

Teknikler öğrenerek ve kullanarak geçmişi temizlerken mevcut hayat zorlukları ile baş edebilir.

Hayatında, tüm potansiyelini destekleyen ve savunan biri vardır.

Daha derin bir sezgisel/ ruhsal bağlantı geliştirir.

Güçlü yanlarına ve yeteneklerine nasıl odaklanacağını öğrenir.

 

Türkan Bayraktar Uzun

Heal Your Life® Lisanslı Lideri ve Koçu