BİLİNÇLİ HİPNOZ

BİLİNÇLİ HİPNOZ

Hipnoz Nedir?

Hipnoz; bilincin açık olduğu bir ortamda kesinlikle uyku hali olmadan, istekle girilen, bireyin bilincinin açık olduğu, muhakeme yeteneğinin farkındalığa eriştiği bir psikolojik konsantrasyon anıdır.

Bilinçli şekilde konuyla bütünleşerek, istenmeyen davranışı isteğe bağlı değiştirme yöntemidir.

Hipnoz, kişinin yaşamını kısıtlayan işlevsiz inançlarından kurtulmasını, zihninin kontrolünü ele alması, istediği gelişimi ve değişimi gerçekleştirmek için son derece etkili bir yöntemdir.

Üzerinde çalışılan konu ile alakalı direk olumlu telkinler verilir. Danışan bu telkinleri bilinçli olarak dinler ve hipnoz sırasında bilinçlidir. Öyle ki; hipnoz sırasında isteği dışında bir telkin verildiğinde, o telkini almayacak, reddedecektir. Verilen telkinler bilinç düzeyine hitap etmektedir. Hipnoz esnasında kişi kendisinden geçmez, her şeyi duyar ve işine gelenleri seçer alır.

Hipnozun kullanıldığı alanlar,

Topluluk önünde konuşabilme, korku ve kaygılar, rahat iletişim kurabilme, özgüven geliştirme ve güçlendirme, öfke kontrolü, duygu yönetimi, kişisel ataleti yenme ve engelleri aşma, beslenme alışkanlıklarını değiştirme, motivasyon ve performans arttırma, sınav kaygısı ve heyecanı yenme vb. gibi daha birçok alanda etkili olmaktadır.

Hipnoz Görüşmelerinin faydaları,

Danışan hangi konu ile geldiyse konuşma gerçekleştirilir ve destek almak istediği konu netleştirilir, mutabık kalınır.

Bireyin hipnoza uygunluğu belirlenir, problemi çözme isteği değerlendirilir ve samimi olduğu anlaşılırsa hipnoza alınır. İstemeyen, inanmayan ve hipnotizöre güvenmeyen kişilerle hipnoz seansı gerçekleştirilmez.

Danışanın istekli ve inançlı olması, iş birliği halinde başarılı güçlü bir seans gerçekleştirilir.