Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin, aile kurumu içerisinde yaşanan pürüzleri birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulu psikolojik danışmanlık hizmetidir.

Aile Danışmanlığı Temel Amacı;

Aile Danışmanlığı Temel Amacı;

Aile içerisinde yaşanan pürüzleri her bir bireyin iyi niyeti ve çabasıyla birlikte yaşanan kopuklukların onarılması ve ilişkilere yeni boyutlar kazandırmak, aile bağlarını güçlendirmek ve beslemek, aile kurumunun temel fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi amaçlanmaktadır.

  • Ailenin kendi güç kaynaklarının geliştirilmesi;kurumsal olarak sağlıklı aile yapısının devamlılığının sağlanması açısından oldukça önemlidir. Aile kavramının kendi güç kaynaklarını kişiler arasındaki bağ ve saygı oluşturmaktadır. Bu bakımdan aile danışmanlığı ile ailenin güç kaynağı olan bağlar, her bir aile üyesinin birbiriyle sağlıklı ve saygılı iletişimi sağlanarak, daha çok geliştirilmektedir.
  • Aile içerisinde sağlıklı ve açık iletişim kurulması;kişilerin empati yeteneklerinin gelişmesi ve birey olarak sorunlarla baş etme yeteneği kazanılması açısından önemlidir. Böylece, aile üyelerinin sorunları yeniden değerlendirmeleri ve görmeleri sağlanabilmektedir. Aile danışmanlığı, kişilerin her bir bireyi olduğu gibi kabul etmesini, anlamasını ve kendisini açıkça ifade etmesini sağlayarak, sağlıklı bir kurumsal işleyişin temel işlevlerini yerine getirmektedir.
  • Aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinin sağlıklı hale gelmesi;sağlanarak daha sağlam aile yapıları oluşturulabilmektedir. Aile danışmanlığı hizmetiyle, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönler ortaya çıkarılıp değerlendirilerek, geliştirilebilmektedir. Böylece, aile üyelerinin her birinin duygu ve düşüncelerinin, açık bir dil ile ifade edilmesi sağlanmaktadır.

© 2024 Türkan Bayraktar Uzun | Psikolojik Danışman Tüm Hakları Saklıdır.